O biegu

Bieg przez Wieki - 26 czerwca 2016

dystans: 13,66km

Internetowa rejestracja na bieg. Opłata na miejscu w dniu biegu. Będzie również możliwość zarejestrowania się na bieg w dniu biegu w biurze zawodów. (od 15 lat)

Biuro zawodów na Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu.

Start biegu godz. 9:30

Bieg przełajowy w czasie i przestrzeni szlakiem największych atrakcji krajobrazowo-historycznych Inowłodza i okolic. Trasa biegu jest dopasowana chronologicznie do wydarzeń i miejsc historycznych. Bieg rozpoczyna się w "Betlejem w ośrodku Fundacji Proem w Zakościelu i kończy się na zamku w Inowłodzu. Trasa przebiega wzdłuż rzeki Pilicy, przez las w pobliżu Zakościela oraz częściowo przez Zakościele i Inowłódz.

opłata startowa: dorośli - 30 zł, młodzież szkolna - 10 zł

Organizatorzy:

Inowlodz herb proem

Impreza towarzysząca - Inowłódz 950

Z okazji 950 lat Inowłodza odbędzie się również bieg dziecięcy wokół zamku
Kazimierza Wielkiego.
Trasa biegu 950 metrów
W biegu uczestniczyć mogą dzieci uczęszczające do podstawówki. Zawody
przeprowadzone będą w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy I - III
klasy IV - VI
Start godzina 13:00

Uczestnictwo w biegu jest nieodpłatne. Uczestnicy muszą mieć zgodę
rodziców/opiekunów na wzięcie udziału w biegu
Rejestracja do dnia 24.06.2016
NAGRODY :
Każdy uczestnik kończący bieg otrzymuje pamiątkowy medal.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategorii otrzymują puchary oraz nagrody
rzeczowe.
Kontakt: Daniel Wawrzyniak tel. 602 702 429

Regulamin

I. CEL IMPREZY :
1. Popularyzacja biegów przełajowych wśród młodzieży i osób dorosłych
2. Aktywne spędzenie wolnego czasu
3. Promocja Gminy Inowłódz
II. ORGANIZATOR :
Gmina Inowłódz i Fundacja Proem Zako
III. TERMIN I MIEJSCE :
Termin: 26 czerwca 2016r. / niedziela / godz. 9:30.
Bieg na dystansie 13,66 km
Start biegu: ośrodek Fundacji Proem Zako w Zakościelu
Meta biegu: Zamek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu
Trasa biegu jest dopasowana chronologicznie do wydarzeń i miejsc historycznych.
Bieg rozpoczyna się w „Betlejem” w ośrodku Fundacji Proem w Zakościelu i kończy
się na Zamku w Inowłodzu. Trasa przebiega wzdłuż rzeki Pilicy, przez las w
pobliżu Zakościela oraz częściowo przez Zakościele i Inowłódz.
UWAGA! Jest to bieg terenowy - cześć trasy przebiega poza utwardzonymi
nawierzchniami.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA :
Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane online pod adresem 1366.pl/rejestracja do dnia
24.06.2016.
Opłata startowa: dorośli – 30zł, młodzież szkolna – 10zł. Opłata wnosimy przed
biegiem podczas rejestracji.
V. UCZESTNICTWO:
Udział w biegu jest otwarty. W biegu przełajowym mogą uczestniczyć osoby, które
mają ukończone 15 lat. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w biegu za pisemną
zgodą rodzica bądź opiekuna prawnego.
Każdy uczestnik przed startem do biegu przełajowego ma obowiązek zapoznać
się z regulaminem.
REGULAMIN
imprezy jest dostępny na stronie internetowej http://www.1366.pl
VI. NAGRODY :
Podczas biegu będzie prowadzona klasyfikacja w kategoriach: kobiety i mężczyźni.

Każdy uczestnik kończący bieg otrzymuje pamiątkowy medal.
Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategorii otrzymują puchary oraz nagrody
rzeczowe.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w biegu przełajowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na
własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
2. Organizatorzy nie odpowiadają za:
a/ zaginione lub zagubione rzeczy w czasie imprezy
b/ wypadki powstałe z winy uczestników lub ich opiekunów;
3. Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
organizatorowi
4. Organizator nie zapewnia przechowania depozytu.
5. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu drogowym
6.Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem manualnym.
Kontakt: Daniel Wawrzyniak tel. 602 702 429

Formularz zgłoszeniowy